Архив автора: admin

Помаже Бог!

Српска верзија

Руска верзија

 

 

Драги посетиоци,

Уважаемы посетителы,

 

 

уколико сте искрено срцем посвећени православној вери и:

Если ви честно сердцем  в православной вере и:

 

- желите да је видите како расте и даје своје благе плодове у нашој земљи Србији

- хотите увидеть как она растет и дарит своји благие плоди в наше стране Сербии

 

- у срцу вам је неодољива жеља да негујемо срдачне односе са православном браћом у Руској и другим Православним Црквама.

- В сердце Вам есть силное желание что би развивали хорошие отношения с православними в Руске и других Православних Церквах

 

- Ви волите и поштујете пребогату ризницу српске културе

- Ви любите и почитуете богатую сокровищницу сербски културы.

 

- Волите и поштујете све оне који су дали своје животе и учинили много за православље у свету или за српски народ

- Любите и почитуете людей которие дали свои жизни и сделали много для православие в мире или для сербски народ

 

.. тада ћете се обрадовати овом месту где ћемо искрено, из срца, писати о оном највреднијем у нашој земљи, нашој вери…

…тогда будете радоватсь етом месте где честно, од сердца, будемо писать об етом что ест самое драгоценно в наше стране, об наше вере

 

…писати о вери чији се сваки следећи степеник скупо осваја, али се задобија чиста љубав која побеђује све.

… где будемо писать о вере которая тежоло очин тежоло строитсь в душе , но дарит чистую любов которая побеждает все.

 

 Свако добро браћо и сестре

Все добро братя и сестри